Index of Authors
THE DIFFICULTIES: 1980 - 1989


  
Nota Bene: Authors are indexed under the VIEW > Table of Contents menu on the PDF versions of each issue.

  

  

Anderson, Michael   [Vol. III, No. 1]

Andrews, Bruce   [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 2]

Armantrout, Rae   [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]

Ashley, Robert   [Vol. I, No. 1]

Barone, Dennis   [Vol. I, No. 2]    [Vol. III, No. 2]

Beckett, Tom   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 2]    [Vol. III, No. 2]

Bernstein, Charles   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 2]

Bromige, David   [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 1]

Butterick, George   [Vol. I, No. 2]

Callahan, Bob   [Vol. I, No. 1]

Campbell, Bruce    [Vol. III, No. 2]

Corman, Cid   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]

Creeley, Robert   [Vol. II, No. 1]

David, Gary   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]

Davidson, Michael   [Vol. I, No. 1]    [Vol. III, No. 1]

Davies, Alan   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]

Dawson, Fielding   [Vol. I, No. 1]

Domingo, Chris   [Vol. II, No. 2]

Dunn, Douglas   [Vol. I, No. 1]

Eigner, Larry   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 2]

Enslin, Theodore   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]

Eshleman, Clayton   [Vol. I, No. 1]

Estrin, Jerry   [Vol. II, No. 2]

Falon, Janet Ruth   [Vol. III, No. 2]

Fecko, Frank   [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. I, No. 2]

Gottlieb, Michael   [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]

Grenier, Robert   [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]

Grossinger, Richard   [Vol. I, No. 1]

Hejinian, Lyn   [Vol. I, No. 2]

Higgins, Dick   [Vol. I, No. 1]

Howe, Susan   [Vol. I, No. 1]    [Vol. III, No. 2]    [Vol. III, No. 2]    [Vol. III, No. 2]

Jensen, Carl   [Vol. III, No. 1]

Johnson, Ronald   [Vol. II, No. 1]

La Charity, Ralph   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]

Lansing, Gerrit   [Vol. I, No. 1]

Lewis, Joel   [Vol. III, No. 2]

Lorenzo, Raphael   [Vol. II, No. 1]

Mac Low, Jackson   [Vol. II, No. 1]

Martin, David   [Vol. II, No. 2]

Martin, Stephen-Paul   [Vol. III, No. 2]

Messerli, Douglas   [Vol. I, No. 1]    [Vol. I, No. 2]

Metcalf, Paul   [Vol. I, No. 1]    [Vol. III, No. 2]

Neikirk, Earel   [Vol. I, No. 1]

Nielsen, A. L.   [Vol. III, No. 1]

Olson, Charles   [Vol. I, No. 1]

Ott, Gil   [Vol. I, No. 2]

Owen, Maureen   [Vol. III, No. 2]

Palmarini, James   [Vol. I, No. 2]

Perelman, Bob   [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]

Perlman, John   [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]

Piombino, Nick   [Vol. II, No. 1]

Platz, Judith   [Vol. I, No. 2]

Polak, Bill   [Vol. I, No. 2]

Quartermain, Peter   [Vol. III, No. 2]

Ratcliffe, Stephen   [Vol. III, No. 1]    [Vol. III, No. 2]

Raworth, Tom   [Vol. I, No. 1]

Reinfeld, Linda   [Vol. III, No. 2]

Rodney, Janet   [Vol. III, No. 2]

Samperi, Frank   [Vol. I, No. 1]

Seaton, Peter   [Vol. II, No. 1]

Sharp, Tom   [Vol. III, No. 1]

Sherry, James   [Vol. I, No. 1]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]

Silliman, Ron   [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. II, No. 2]    [Vol. III, No. 1]

Taggart, John   [Vol. I, No. 1]

Tills, Stephen   [Vol. III, No. 1]

Vartnaw, Bill   [Vol. III, No. 1]

Waldrop, Rosmarie   [Vol. I, No. 1]

Ward, Diane   [Vol. II, No. 1]

Watson, Craig   [Vol. I, No. 2]    [Vol. II, No. 1]

Watten, Barrett   [Vol. II, No. 1]

Weber, Barbara   [Vol. III, No. 1]

Weiner, Hannah   [Vol. II, No. 2]

Wellman, John   [Vol. I, No. 2]

Woolf, Douglas   [Vol. I, No. 1]

Zavatsky, Bill   [Vol. I, No. 1]